Print deze pagina

Privacy Statement

Privacy Statement

Intermediaire Voorschotbank B.V. (hierna 'Intermediaire Voorschotbank') vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd. Zo voorkomen we dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw gegevens.

Uw gegevens worden gebruikt voor fraudebestrijding, voor integriteitbewaking binnen financiële instellingen, voor marketingactiviteiten, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als het nodig is voor een opdracht die wij hebben gekregen, kan het voorkomen dat wij persoonlijke gegevens doorgeven aan één aan ons verbonden onderneming. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn. Lees hier ons volledige privacy statement. Hebt u vragen over ons beleid of over uw persoonlijke gegevens? Neem dan contact op met De Nederlandse Voorschotbank via het onderstaande contactformulier.

Intermediaire Voorschotbank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. We raden u aan om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Zo bent u van deze wijzigingen op de hoogte.