Print deze pagina

Klachtenprocedure

Intermediaire Voorschotbank streeft naar tevreden klanten. Daarom stellen wij onze financiële producten met zorg samen. Hebt u toch een klacht over uw product of over de dienstverlening van Intermediaire Voorschotbank? Dan horen we dat graag. U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Dit kan door een mail te sturen naar klachten@intermediairevoorschotbank.nl of door een brief te sturen naar de klachtenmanager van Intermediaire Voorschotbank:

Intermediaire Voorschotbank B.V.
Klachtenmanager
Postbus 855
1000 AW Amsterdam.

Welke gegevens hebben wij nodig?

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
  • uw naam en adres
  • de omschrijving van uw klacht
  • uw contractnummer
  • de dagtekening van uw klacht

Behandeling door klachtenmanager

Onze klachtenmanager neemt alle klachten in behandeling. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Tijdens de behandelingsprocedure hebt u de mogelijkheid om uw klacht mondeling toe te lichten. Zodra de klachtenmanager het onderzoek heeft afgerond, ontvangt u een schriftelijke reactie. Daarin staat wat de bevindingen zijn, de eventuele conclusies die Intermediaire Voorschotbank daaraan verbindt én - indien mogelijk - de oplossing van uw klacht.

Kifid

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u binnen drie maanden na behandeling van de klacht door Intermediaire Voorschotbank terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (070) 333 8 999
Internet: www.kifid.nl

Als u niet tevreden bent over de afhandeling door Kifid, dan kunt u het geschil voorleggen aan een rechter.